Close

News

Seashore Technology AS har inngått en kontrakt med Transocean for bruk av Seashore Vortex Tool på boreriggen Transocean Searcher. Riggen opererer på Knarr-feltet.

Etter 9 måneders operasjon her vi fått følgende gode tilbakemeldinger om erfaringene (pr. e-mail den 7. Mai 2014):

Re: Seashore Vortex Tool ®

 

Hei,

 

Vortex-toolet har vore i bruk under heile Knarr prosjektet. Dette består av 3 vanninjeksjonsbrønnar og 3 produksjonsbrønnar på to templates. Me er nå i gang med boring av reservoarseksjonar og komplettering. Toolet har fortrinnsvis vore i bruk til vasking av BOP og riser, men også i andre vaskeoperasjonar. Typisk då i wellhead med henting og setting av seal assemblies, wear bushings etc. Eg har utelukkande sett gode tilbakemeldingar på bruken av toolet.


Best regards,

 Harald Litlehamar

Operations Engineer,

Transocean Searcher

harald.litlehamar@deepwater.com

M:+47 484 07 462

O:+47 5150 4433

Gjengitt med tillatelse fra Transocean Ltd.